واحد ارتباطات و بازاریابی
واحد ارتباطات و بازاریابی، یکی از واحدهای بسیار فعال و پویای همای تهران است که با داشتن زیر مجموعه ی کارآمد، شریان های ارتباطی شرکت را راهبری می کند.
هر کدام از این مجموعه ها با بهره گیری از نیروی انسانی و کارشناسی خود با بهره گیری از دانش و تجربه روزآمد، روند ارتباطات روان و سالم را برای نیل به اهداف شرکت و خلق ارزش های انسانی فراهم می سازد.

 

 

 

بازاریابی و فروش
تمرکز اصلی تیم های تخصصی کارشناسی بازاریابی و فروش در همای تهران با تکیه بر اصل مشتری مداری و جلب رضایت مطلق آنان استوار است.
بنابراین، شناخت کافی مخاطب و دست یابی به درک واقعی از نیازهای آنان بر اساس اصول علمی و تجربه ی حرفه ای و شفافیت در قول و عمل، محور های اصلی اندیشه و کار این تیم های تخصصی است.
ما بر این باوریم که تنها از طریق این شناخت و صداقت در عملکرد می توانیم در ارایه ی خدمات متفاوت به مشتریان، اعتماد کافی و رضایت را کسب کرده و با تعهد به حفظ و تضمین کیفیت این ارتباط، وفاداری آنان را به مجموعه ی همای تهران، جلب نماییم.
تیم بازاریابی و فروش همای تهران با تکیه بر این باورها یقین دارد که با شیوه های علمی متداول جهان مدرن همگام بوده و با شناخت کافی از بافت ها و نیازهای جامعه رو به رشد امروزی ایران، به گونه ای متفاوت و ممتاز پاسخگوست.
به همین لحاظ، روند ارتباط و مدیریت فروش پروژه های شرکت و همچنین فروش واحدهای برون سازمانی، از آغاز تا پایان به طور کامل توسط تیم بازاریابی و فروش شرکت همای تهران انجام می شود.

 

روابط عمومی
در شرکت همای تهران تیم روابط عمومی فعال ما، با ارتباطات گسترده درون سازمانی و برون سازمانی خود، بسترهای مناسب برای دست یابی به شناخت صحیح و تجزیه و تحلیل منطقی و واقعی از هر پدیده را فراهم می سازد.
اطلاع رسانی صریح و شفاف، توسعه روابط انسانی ارزشمند در میان همکاران و واحدهای مرتبط با جامعه، عملکرد ارزش محور تیم روابط عمومی است که بر اساس اهداف و استراتژی ترسیم شده همچون آیینه ای شفاف عمل می کند.
اطلاع رسانی عمومی و اختصاصی به مشتریان از عملکرد و توانمندی های مجموعه، روند پیشرفت پروژه ها، بیان روشن فرصت ها و تهدیدها و چگونگی تحقق اهداف تبیین شده، گوشه های دیگری از کار تیم روابط عمومی همای تهران است.

 

خلاقیت و تبلیغات
همای تهران بر اساس اهداف و استراتژی های تبیین شده از طریق مطالعه و تحقیقات بازار، پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصله توسط کارشناسان حرفه ای و با بهره گیری از مشاوران بین المللی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار تیم خلاقیت و استودیو دیزاین و تبلیغات قرار می دهد.
سازماندهی و تشکیل تیم حرفه ای یکی از ابتکارات کارآمد مجموعه است که روند خلاقیت، برنامه ریزی و اجرای ارتباطات و تبلیغات هدفمند، منسجم و متمایز را تسهیل نموده و حاصل کار آن طی چند سال گذشته به نتایج درخشانی رسیده است.
تمایز، نوآوری، استاندارد سازی، مطالعه و شناسایی ظرفیت ها و فضاهای جدید برای اجرای کمپین های اختصاصی ارتباطی، با محوریت آگاه سازی مخاطب و حفظ ارزش های انسانی و اجتماعی، سر فصل های مهم و قابل توجه کار و خلاقیت این تیم است.